فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

تئاتر تجربي امريكا از نگاه چهره‌هاي دهه شصت و هفتاد

تئاتر تجربي امريكا از نگاه چهره‌هاي دهه شصت و هفتاد

تئاتر در امريكاي دهه‌ي شصت دستخوش تحولات بسيار شد و به دنبال آن نگرش دوران به نمايش، فنون بازي و كارگرداني، مخاطب، محيط اجرا، و نظريه‌ي نقد تئاتر هم دچار تغييرات و اصلاحات بي‌شماري شد تا با روح دوران خود‌ همساز شود. حال در دهه‌ي هفتاد دوباره شاهد تغييرات پرشتابي در دامنه‌ي تئاتر تجربي و مهم‌تر از همه رابطه‌ي آن با جرايد، دانشگاهها، نهادها، بنگاه‌هاي تئاتر، مخاطب و ساير هنرها هستيم.شما به عنوان فردي كه در طول هردو دهه در زمينه تئاتر فعاليت داشته‌ايد چه برداشتي از اين تغييرات به وجود آمده داريد؟

اين سوالي است كه نشريه‌ي مشهور هنرهاي اجرايي سي سال پيش يعني درست در پاييز سال 1977 براي جمعي از چهره‌هاي سرشناس تئاتر تجربي امريكا مطرح مي‌كند. شايد يك دهه زمان دوري براي نشستن و تامل درباره آنچه گذشت نبوده و شايد گذشت سي سال نظر بسياري شان را تغيير داده باشد اما پاسخ روزهاي جواني و شور اين هنرمندان كه حال روزهاي پيري و پختگي خود را مي‌گذرانند از تجربه‌اي پربار گرچه پرشتاب حكايت مي‌كند كه خواندن آن كم فايده نيست.


  • اين مطلب در شماره نخست نشريه تئاتر تجربه، پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران (1387) منتشر شده است
  • براي خواندن نظر هركدام از شخصيت‌ها كافي ست روي عكس‌شان كليك كنيد.


كارل وبركريستال فيلدفينگلدكافكاستلانتزمگان تريروشل اونزپاتريكشنيرمنكورنفلد


پانوشت

1- off-off-Broadway

منظور تئاترهاي آزمايشي و نيمه‌حرفه‌اي شهر نيويورك كه معمولا در تالارهاي بسيار كوچك يا رستوران‌ها اجرا مي‌شدند، هرجا لازم به تمايز بوده از عنوان تئاتر تجربي كافه‌اي استفاده كرده‌ام.

خيابان Broadway يكي از خيابان‌هاي شلوغ شهر نيويورك و مركز تئاتر و تفرجگاههاي شهر است، اكثر صنايع تئاتري و توريستي نيويورك در اينجا واقعند و در متن از عنوان كلي «تئاتر برادوي» در اشاره به جريان رايج تئاتر استفاده شده است. به همه تماشاخانه‌هايي كه خارج از اين جريان و خيابان برادوي واقع شده‌اند و تماشاخانه‌هاي كوچكتري دارند off-Broadway مي‌گويند. اصطلاح off-off-Broadway را اول بار جري تالمر منتقد روزنامه‌ي ويلج وويس در تمايز جنبش تئاترهاي تجربي غيربازاري با اين دو شكل مرسوم تئاتر بازاري نيويورك ابداع كرد.

 


کلمات کلیدی: تئاتر ، تئاتر تجربي

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي: