فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

«41»

بيا بنشين جلالت كم نمي‌شه                         نصيب ما و تو با هم نمي‌شه

نصيب ما و تو كارِ خدايه                            چه سازم كه خدا راضي نمي‌شه


«42»

دلارومم نشسته ور لب1 جو                         گلي از اَو2 گرفته مي‌كنه بو

گلي كه اَو بياره بو نداره                            خودم وا گل شوم يارم كنه بو


«43»

گلي از دست من بستون و بو كن                  ميون هر دو زلفونت فرو كن

به هر جائي كه رفتي من نه‌بيدم3                    همونجا با خودِ گل گفتگو كن


«44»

حسينا نوشِت اومد نوشِت اومد                      بلندبالاي مخمل پوشت اومد

نيت كردي كه در خوابش ببيني                   به بيداري به توي گوشت اومد4


«45»

حسينا مهره و مرجون گرفته                                    دو زلفش حلقه و ميدون گرفته

دو زلفش حلقه و ميدون چپ و راست                        حسينا برج هندستون گرفته


«46»

پسيني پاي نخل ناخدايُم                             قسم خوردم دگر بندر نيايم

نشينم سايه چوگون5 طوطي                       اگر قدرش بدونم پادشايم


«47»

ول من و ول من و ول من                           به كرمون مي‌برند آب و گل من

به كرمون مي‌برن قليون بسازن                    كه تا دلبر كشه دود از دل من


«48»

شو مهتاو6 ابر پاره پاره                              نسا7 را مي‌برن رو وَر ستاره

مدارا ره برو دلدار مهدي7                         كه شايد بخت ور گردِ8 دوباره


«49»

خودت گل قامتت گل كفش پات گل             قد و بالات بنازم من نساگل

اگر يك شو به باغت جا بگيرم                      بگردم شاخه شاخه مثل بلبل


«50»

نگارم را دم دروازه ديدم                           قدش را با قدُم اندازه ديدم

دو تا نار شفا9 ور سينه‌اش بيد                     اگر او مي‌فروخت من مي‌خريدم

 


1 دلارامم نشسته بر لب

2 از آب

3 نه بودم

4 چوگان زلف

5 شب مهتاب

6 نسا نام محبوبه است

7 نام عاشق شايد تخلص باشد

8 برگردد


<<ده ترانه قبلي  | ده ترانه بعدي>>

بازگشت

بازگشت به هفتصدترانه روستايي


کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


محمدرضا آل ابراهيم | ايميل
23 اسفند 1394
با سلام و سپاس. بسيار خوشحال شدم از اين كه زنده كننده ي فرهنگ مردم ايد . تداوم دوبيتي ها، اداي ديني است به زنده ياد حسين كوهي كرماني، نخستين كسي كه هفتصد ترانه ي مردمي را به ثبت رساند. پاينده باشيد. با احترام: آل ابراهيم. استهبان فارس. 23 اسفند 1394
پاسخ: سپاسگزارم