در غیاب پدر

منتشر شده در «تجربه» ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری، معلومات عمومی سال هفتم، شماره 52، شهریور 1396 رمان «آناتومی افسردگی» دست‌کم در عنوان بدعت چندانی ندارد، که برعکس، شاید بتوان آن را بازی آگاهانه‌ای با سنت آناتومی‌نویسی‌های معروف‌ جهان دانست که قدیمی‌ترین‌ کتابش تا جایی که من خوانده‌ام Anatomy of Melancholy ادامه مطلب…