جان چیور، مکان‌کاوی، روایت‌پردازی، گاستن باشلار

مکان‌کاوی به‌مثابه تکنیک روایت‌پردازی (مقاله انگلیسی)

مکان کاوی به مثابه تکنیک روایت پردازی در داستان‌های کوتاه جان چیور  نویسنده: فرزانه دوستی منتشر شده در Studies in…

ادامه مطلب