مکان‌کاوی به‌مثابه تکنیک روایت‌پردازی (مقاله انگلیسی)

مکان کاوی به مثابه تکنیک روایت پردازی در داستان‌های کوتاه جان چیور  نویسنده: فرزانه دوستی منتشر شده در Studies in Literature and Language  2017 چکیده این مقاله دفاعیه‌ای است سبک شناختی از جان چیور، داستان کوتاه نویس آمریکایی، که می‌کوشد زوایای تازه‌ای از تکنیک‌های روایت پردازی او را آشکار کند. ادامه مطلب…

اکوفمنیسم از منظر اکوسمیوتیک

سخنران: فرزانه دوستی ارائه شده در سیزدهمین هم اندیشی حلقه شناسی نشانه شناسی محیط زیست, 1396 در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. چکیده در میان نحله‌های فکری متفاوتی که اواخر قرن بیستم تخریب طبیعت و محیط‌زیست را مسأله‌ی خود دانسته‌اند، اکوفمینیسم جایگاه ممتاز و متمایزی دارد. با طرح ایده‌ی اکوفمینیسم توسط ادامه مطلب…