ترجمه‌ها

سه شعر عاشقانه از کنستانتین کاوافی

شعرهای کاوافی سه جورند، یکی شعرهای عاشقانه که اغلب نوآورانه و خطاب به مردی جوان‌اند، دوم شعرهای تاریخی که بازخوانی آیرونیک تاریخ…

ادامه مطلب