فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

Feminism in America Until 2003

Feminism in America Until 2003

  • Published by Nashr-e-Maaref, first print 2004
  • Condensation and Translation of
  • A Return to Modesty
  • Feminism: Mystique or Mistake
  • A Lesser Life
  • The Marriage Problem
  • Translators:
  • Masoumeh Mohammadi, Samaneh Madani, Parvin Ghaemi, Masoud Akbarieh, Zeinab Farahmandzad, Farzaneh Doosti
  •  

کلمات کلیدی:

نظرات:

نام:
ايميل:
وب:
شماره امنيتي:


1 نظر در صف تاييد است.