فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

فرزانه دوستی
پارسی English

نشانه‌شناسی: مجموعه مقالات کلیدی

مجموعه مقالات کلیدی نشانه شناسی مهمترین مقالات کلاسیک این مجموعه را با ترجمه جمعی از مترجمان زیرنظر دکتر امیرعلی نجومیان گردهم آورده است. تلخیصی از رساله‌ی بلند «عناصر نشانه شناسی» بارت را هم با ترجمه من در این مجموعه می یابید....
کتاب‌ها / مشارکت / 25 اسفند 1395 / 0 نظر
ادامه »

فمینیسم در آمریکا تا سال 2003

کتاب تلخیص و ترجمه پنج کتاب چالشی در نقد فمینیسم آمریکایی است که دفتر نشر معارف منتشر کرده است....
کتاب‌ها / مشارکت / 2 شهريور 1393 / 1 نظر
ادامه »