فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English
16 تير 1393 | ترجمه‌ها | تآتر

تآتربودگی به مثابه خصوصیتی روزمره

تآتربودگی به مثابه خصوصیتی روزمره
وارد تآتر مي‌شويد. نمايش هنوز شروع نشده. صحنه پیش روی شماست؛ پرده كنار مي‌رود؛ بازی‌گران هنوز وارد نشده‌اند. چیدمان صحنه آن‌طوری که در معرض دید است شروع قریب بازي را وعده می‌دهد. آيا این‌جا تآتري‌بودني در کار است؟ ...
ادامه »
25 اسفند 1392 | تازه‌ها

منتشر شد: روايت تهران (فضاهاي عمومي)

منتشر شد: روايت تهران فضاهاي عمومي
نخستين مجلد از مجموعه كتاب «روایت تهران» با موضوع فضاهاي عمومي با آثاری از ناهید طباطبایی، مهام میقانی، سپینود ناجیان، محمدرضا زمانی، یاسمن احسانی، آیین نوروزی، علی خدایی، حمیدرضا صدر، حمید امجد ، منصور ضابطیان ، شهرام زرگر، مریم کهنسال، فرزانه دوستی، کاوه فولادی نسب،...
ادامه »
5 اسفند 1392 | تازه‌ها

مصاحبه با آرمان امروز درباره «فریای هفت جزیره»

مصاحبه با آرمان امروز درباره فریای هفت جزیره
در داستان‌های کنراد معمولاً یک «دیگری» هست که از تمدن، روشنایی و خوبی دور شده و نماینده شرّ، پلشتی و خشونت است. اگر کنراد در «دل تاریکی» ما را به اعماق جنگل‌های وحشی آفریقا می‌کشاند، در «فریای هفت جزیره» تمام صفات ناپسند انسانی مثل حسد،...
ادامه »

روزنوشت

(8 فروردين 1393)

فقط چند ساعت، چند روز...بعد يك‌هو سال نو تمام مي‌شود. دري به تمام تاريكي‌هاي كهنه باز مي‌شود. شادي‌هايت درز وا مي‌كنند. بوته‌ي ياس قديمي ديگر سبز نمي‌شود. سنبل مي‌پژمرد. سمنو كپك مي‌زند. بچه‌ماهي‌ها مي‌ميرند. تمام آنهايي كه سر تحويلِ سال بخشيده بودي مگر فراموششان كني در اولين رؤياي سال نو پيدا مي‌شوند. از سركه‌ي سيب حلقه‌ي چسبناكي ته ظرف مانده، بوي ناي گذشته در بهارت مي‌پيچد. لحظه‌هاي كرخت و دمغ بي‌مدارا در هم مي‌پيچند. شب در روز و روز در شب مي‌پيچد. بهار نيامده تمام مي‌شود. ...(ادامه)


مشاهده روزنوشتها »

نوشته‌ها

آگهی استخدام

آگهی استخدام

نیاز مبرم به زنی که شوهر اختیار کند جای من   عصرها دیوانه‌شود دستکش خیس بکوبد بر صورتِ مرد شب‌ها رام شود : ببوسدش آرام شود بچه‌غولی بزاید  شیرآورانه زی کند   به...
ادامه »
• تلنگر
• موقعيت‌هاي بينابيني و الفباي مطالعات بينارشته‌اي

ترجمه‌ها

تآتربودگی به مثابه خصوصیتی روزمره

تآتربودگی به مثابه خصوصیتی روزمره

وارد تآتر مي‌شويد. نمايش هنوز شروع نشده. صحنه پیش روی شماست؛ پرده كنار مي‌رود؛ بازی‌گران هنوز وارد نشده‌اند. چیدمان صحنه آن‌طوری که در معرض دید است شروع قریب بازي را وعده می‌دهد. آيا این‌جا تآتري‌بودني در کار است؟
ادامه »
• تآتر: ساختِ تجربه / دان رونن
• گفت و گو با جومپا لاهیری