فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English
23 تير 1394 | ترجمه‌ها | شعر جهان

دو قطعه شعر از اميلي ديكينسون

دو قطعه شعر از اميلي ديكينسون
و عشق‌ تنگِ‌مان مي‌شود، مثل چيزهاي ديگر / مي‌گذاريم‌ش توي كشو / تا دوباره عتيقه‌ مُد شود، / آنچنان كه نياكان تن مي‌كردند....
ادامه »
14 بهمن 1393 | نوشته‌ها | يادداشت

تهران: فراکتال بی‌پایان

تهران: فراکتال بی‌پایان
امروز نام تمام پارک‌های تهران به استثناي چندجا كه در تداول عامه به نام قديم صدایش می‌کنند بوستان است. بوستان (جايگاه گل‌هاي خوش‌بو) معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان (كه به ميوه‌ و بارش فخر مي‌كند) يا پاركِ فرانسوي (كه همان گردش‌گاه است). بوستانِ...
ادامه »
30 مرداد 1393 | ترجمه‌ها | داستان

پسر ريزه

پسر ريزه
داستاني از جان چيور...
ادامه »

روزنوشت

شبی ز شب‌ها

(18 تير 1394)

ای دستاویزم گاهِ شدت ای امیدم گاهِ مصیبت ای مونسم گاهِ وحشت ای تنها رفیق گاهِ غربت ای سرورم گاهِ نعمت ای فریادرسم گاه ِ غم ای رهنمایم گاهِ حیرت ای ثروتم گاهِ مِسکنت ای پشت و پناهم گاه ِ درماندگی ای دست‌گیرم گاهِ بیچارگی ...(ادامه)


مشاهده روزنوشتها »

نوشته‌ها

تهران: فراکتال بی‌پایان

تهران: فراکتال بی‌پایان

امروز نام تمام پارک‌های تهران به استثناي چندجا كه در تداول عامه به نام قديم صدایش می‌کنند بوستان است. بوستان (جايگاه گل‌هاي خوش‌بو) معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان (كه به ميوه‌ و بارش فخر مي‌كند) يا پاركِ فرانسوي (كه همان گردش‌گاه است). بوستانِ امروز پارکِ بی‌نرده‌اي‌ست که بناست آزادی را تداعی کند. پارک ِ بی‌نرده شروع و پایان ندارد.
ادامه »
• کـلام و تصویـر،‌ از مقـابلـه تا مکالمـه
• هفت چين

ترجمه‌ها

دو قطعه شعر از اميلي ديكينسون

دو قطعه شعر از اميلي ديكينسون

و عشق‌ تنگِ‌مان مي‌شود، مثل چيزهاي ديگر / مي‌گذاريم‌ش توي كشو / تا دوباره عتيقه‌ مُد شود، / آنچنان كه نياكان تن مي‌كردند.
ادامه »
• كواليتي استريت
• پسر ريزه