فرزانه دوستی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English
14 بهمن 1393 | نوشته‌ها | يادداشت

تهران: فراکتال بی‌پایان

تهران: فراکتال بی‌پایان
امروز نام تمام پارک‌های تهران به استثناي چندجا كه در تداول عامه به نام قديم صدایش می‌کنند بوستان است. بوستان (جايگاه گل‌هاي خوش‌بو) معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان (كه به ميوه‌ و بارش فخر مي‌كند) يا پاركِ فرانسوي (كه همان گردش‌گاه است). بوستانِ...
ادامه »
30 مرداد 1393 | ترجمه‌ها | داستان

پسر ريزه

پسر ريزه
داستاني از جان چيور...
ادامه »
29 مرداد 1393 | نوشته‌ها | شعر

هفت چين

هفت چين
هفت قطعه شعرچين...
ادامه »

روزنوشت

PETRICHOR

(14 خرداد 1394)

 واژه هاي وجد، واژه هاي تخديري ِ حزين واژه هاي شور و نور و نمك واژه هاي شعور واژه هايي كه تن به ابتذال نمي دهند، واژه هاي مانا، زايا، شكيبا   ...(ادامه)


مشاهده روزنوشتها »

نوشته‌ها

تهران: فراکتال بی‌پایان

تهران: فراکتال بی‌پایان

امروز نام تمام پارک‌های تهران به استثناي چندجا كه در تداول عامه به نام قديم صدایش می‌کنند بوستان است. بوستان (جايگاه گل‌هاي خوش‌بو) معادل مطلوبي است براي باغ و باغستان (كه به ميوه‌ و بارش فخر مي‌كند) يا پاركِ فرانسوي (كه همان گردش‌گاه است). بوستانِ امروز پارکِ بی‌نرده‌اي‌ست که بناست آزادی را تداعی کند. پارک ِ بی‌نرده شروع و پایان ندارد.
ادامه »
• کـلام و تصویـر،‌ از مقـابلـه تا مکالمـه
• هفت چين

ترجمه‌ها

كواليتي استريت

كواليتي استريت

داشتند چای می‌نوشیدند. نوشیدن چای یکی از معدودکار‌هایی بودکه خانم نواکو و دخترش سوکن می‌توانستند بی‌اوقات‌تلخی باهم انجام دهند. آخر هروقت خانم نواکو از دخترش می‌خواست باهم به بوتیک جدید خیابان ویکتوریا آیلند یا سالن آرایشِ تی‌تی بروند، مثل روزهای قدیم در لاگوس قبل از این‌که سوکن به آن دانشگاه در آمریکا برود
ادامه »
• پسر ريزه
• تآتربودگی به مثابه خصوصیتی روزمره